Ervaringen

Ervaring 1
Een groep van 25 medewerkers werkte hard aan het wegwerken van een achterstand.
Het eerste probleem was dat de achterstanden bleven groeien.
Het tweede probleem was dat iedereen werkte naar zijn beste kunnen, echter alle 25 medewerkers waren tegelijk bezig met ingewikkelde dossiers, simpel werk met standaard oplossingen of telefonisch overleg met leveranciers en deurwaarders.
Wat bleek? Niet iedereen was goed in alle soorten werk. Verder vond niet iedereen al het werk even leuk.
We hebben iedereen geholpen om te communiceren over wat ze goed kunnen, en wat ze leuk vinden. Doordat ze hebben leren afstemmen en samenwerken zijn de achterstanden ingehaald en hebben ze meer plezier in hun werk gekregen. De onderlinge waardering is ook toegenomen.

Ervaring 2
In een dienstverlenende organisatie in NH werkten verschillen mensen in één ruimte aan verschillende rapportages, maar dit werd niet in teamverband gedaan.
Ondanks het harde werken waren ze vaak te laat met het opleveren van de diverse rapportages. Ook de kwaliteit van het opgeleverde werk liet te wensen over.
We hebben beide problemen kunnen oplossen door:

  • Veel aandacht te besteden aan het formuleren van een gezamenlijk doel.
  • Ieders talenten te benoemen en kijken naar de optimale inzet daarvan.
  • De manier van communiceren en elkaar aanspreken te oefenen.

Inmiddels werkt het team prettig samen en leveren ze tijdig en juist de rapportages op.

Ervaring 3
In een organisatie in ZH was recent een fusie doorgevoerd. Door deze fusie zijn 2 groepen bij elkaar gevoegd, die hetzelfde werk verrichten. Door deze fusie was er geen teamgevoel.
Door het nut van overleg in te laten zien, gingen collega’s op dagelijkse basis met elkaar in gesprek. Dit heeft positief bijgedragen aan de teamvorming. Ook door kennis te nemen van elkaars werk, zijn mensen dichter bij elkaar gekomen en is de waardering naar elkaar toegenomen.
We hebben hier veel persoonlijke aandacht gegeven zodat de medewerkers meer inzicht kregen in het belang van samenwerken. Door mensen enthousiast te maken om elkaar te trainen, is wederzijds respect maar ook waardering naar elkaar toegenomen.